ВОЛИНСЬКА МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ - УКРАЇНА

Фінансова звітність за 2020 рік

S0100113 Ф1. Баланс106698

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)106699

S0103353 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)106754

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал106755

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності106756

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами106970

ЗвітАудитора0798

1 - Примітки і розкриття інформації - 2020

ЗвітПроУправління0805